bok14

Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915

Boken ger genealogiska uppgifter om så gott som samtliga kända personer i Arnäs och dess fastigheter. Många händelser kring personer är också beskrivna utifrån domstolsprotokoll och annat tillgängligt material.
Inkluderar supplement

Innehåller ca 850 sidor.

Försäljningspris: 295:-       Vikt: 1218g

» Tillbaka till boklistan