CD-skiva:
 Grundsunda församling 1700-1920

Grundsunda kyrka   Grundsunda församling 1700-1900

Databasen omfattar åren 1700-1900. Kyrkoböcker saknas från 1710-1785. Genom dödbokens uppgifter har vissa Födelseuppgifter framräknats. Övriga uppgifter baseras på husförhörslängder AI, dop- vigsel- och dödböcker. Andra källor är "Gods & gårdar" och "Bygd & folk". Det tog 3,5 år att utföra detta arbete. Grundsunda var redan på 1300-talet eget pastorat. Härifrån utbröts under samma århundrade delar till den nybildade Arnäs socken. På 1400-talet utbröts Nordmalings socken. Byarna Ava, Rönnholm och delar av Öresunds by överfördes 1853 till Nordmalings socken. Något senare överfördes delar av Västanå och Eldsmarks byar till Arnäs socken.

Databasen är utarbetad av: Georg Lundqvist, Bjästa.
På denna CD finns inlagt ett sökregister i ett textdokument.

Pris: 270 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan