CD-skiva:
 Själevad församling 1681-1820

Själevads kyrka   Själevad församling 1681-1820

Databasen innehåller en avskrift av Erik A Nylander: Familjeregister för Själevads socken 1681-1785. Personerna för åren 1785-1820 är utarbetad genom avskrift av ministralböckerna. Hänvisning finns till sidan i "Familjeregistret". Husförhörslängderna för åren 1785-1820 är ofullständiga, varför avsikten med detta arbete är att skapa en bro från 1820 och bakåt i tiden till "Familjeregistret 1785". På så sätt underlättas sökandet. Vissa justeringar, rättelser och kompletteringar kommer att göras. Det är ett tidskrävande arbete, men förhoppningsvis kommer det att kunna slutföras.

Databasen är utarbetad av: Edith Westman
På denna CD finns inlagt ett sökregister i ett textdokument.

Pris: 190 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan