CD-skiva:
 Lycksele 1702-1930 inehåller även Malå 1744-1945

Lycksele kyrka   Lycksele och Malå 1700-1930

År 1606 utbruten ur Umeå landsförsamling. År 1648 utbryter Åsele fs. År 1674 utbryter Gillesnoule fs (Sorsele). År 1780 utbryter Tärna fs. År 1815 utbryter Stensele fs. År 848 utbryter Örträsk fs. Pastorat: 1606-1617 eget. 1617-1672 Umeå landsförsamling. 1673-1674 eget. 1674-1780 Lycksele och Sorsele. 1780-1815 Lycksele, Sorsele och Tärna. 1815-1821 Lycksele, Sorsele, Tärna och Stensele. 1822-1848 eget. 1848-1887 Lycksele och Örträsk. 1887-eget. Källa= SVAR.
Lycksele kyrka är belägen vid västra sidan av älven, där en tätort vuxit fram under 1800 och 1900-talen. Kyrkan uppfördes 1795-1799 och ersatte då en äldre kyrka, uppförd 1736 på motsatta sidan älven. Nuvarande kyrkan som ritats av Per Wilhelm Palmroth är en långhuskyrka med västtorn och vidbyggd sakristia i öster. Ursprungligen låg koret mitt på norra väggen och sakristian i norr. 1850 utfördes en omgestaltning som innebar att koret flyttades till östväggen och nyanskaffningar gjordes i form av ny altaruppsats predikstol och panel. 1922-23 ombyggdes entréer och läktare. Målningar i vapenhuset utfördes av Filip Månsson. 1951 utfördes takmålningar i långhuset av Gunnar Torhamn. Vid 1978 års renovering tillkom vapenhus i norr och läktaren ombyggdes. Bänkinredningen är öppen. Krucifix från 1400-talet, återfunnet bakom panelen, uppsatt på norra väggen. Altaruppsats i form av målad skenarkitektur på östväggen.

Databasen innehåller 123.059 personer.
Lycksele 1700-1930 och innehåller också personuppgifter från utbrytarförsamlingarna Malå 1744-1945 med sammanlagt 182 byar, Örträsk till 1929, Björksele till 1933, Stensele 1900, Sorsele 1900, Tärna 1895.
Samt en hel del från Arvidsjaur (BD), Arjeplog (BD), Degerfors (Vindeln) (AC), Åsele (AC), Vilhelmina (AC), Burträsk (AC), Skellefteå (AC), Umeå (AC), Nordmaling (AC), Norge, m.m.
Ambitionen har varit att försöka få med samtliga personer som vistats kortare eller längre tid i församlingen.
Databasen är utarbetad av: Sven-Erik Fahlesson


Pris: 200 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan