CD-skiva:
 Åsele 1686-1930

Åsele kyrka   Åsele 1686-1930

Genom Kungl. brev den 15 januari 1648 avskildes Åsele lappmark, som sedan 1600-talet lytt under Umeå lappkyrka i Lycksele, till en egen lappmarksförsamling under Anundsjö, med kyrka vid Åsele. Enligt Kungl. brev den 21 oktober 1686 skulle kaplanen i Anundsjö vara stationerad i Åsele. Eget pastorat blev Åsele år 1700. Inom lappmarksförsamlingen anlades i slutet av 1700-talet flera för lapparna avsedda kapell. Det bildade 1783 Volgsjö kapellag, dit även det samtidigt uppförda Fatmomakke kapell räknades, upphöjdes 1799 till annex. 1804 fick det namnet Vilhelmina och blev eget pastorat 1812. Kapellagen Viska och Bergvattnet utbröts 1799 och fick namnen Fredrika och Dorotea. Databasen innehåller personer som levt i Åsele församling fram till 1930. Uppgifterna är hämtade ur kyrkoböcker och är även kontrollerade med uppgifter i boken om Åseleborna av K-E Gavelin och boken om Östernorets historia.

Databasen har utarbetats av: Lennart Näslund
På denna CD finns inlagt ett sökregister i ett textdokument.

Pris: 190 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan