CD-skiva:
 Norsjö 1743-1900

Norsjö kyrka   Norsjö 1743-1900

Norsjö, utbrutet ur Skellefteå landsförsamling (AC) som kapellag 1811, blev egen församling 1834.
Före 1860 hörde en liten del av Norsjö till Norrbottens Län. Ambitionen har varit att försöka få med samtliga personer som vistats kortare eller längre tid i Norsjö från och med 1811.
Databasen innehåller 25.983 personer är utarbetad av Sven-Erik Fahlesson.
En stor del av Jörn församling ingår i CD/skivan.
Med reservation för eventuella feltolkningar!

Pris: 200 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan