CD-skiva:
 Skorped 1776-1930

Skorped kyrka   Skorped 1776-1930

Databasen innehåller Skorpeds socken med sammanlagt 23 byar. Byarnas innevånare har redovisats från 1690-1930, familjevis. Skorpeds socken tillhörde Sidensjö församling till 1776, varför databasen innehåller uppgifter för Sidensjö socken från 1690 för berörda byar. Skorped bildade egen kapellförsamling 1776 och fick eget kapell med predikant. Uppgifterna är hämtade från husförhörslängder (A I). Födelse, dop, vigsel och dödböcker (C) (E) (F) (SCB) (SDB) (FoBo/Folkbokföringen) Dödsannonser. Skorpeds kyrka invigdes 1848. På denna CD finns inlagt ett sökregister i ett textdokument.

Pris: 190 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan