CD-skiva:
 Björna 1795-1901

Björna kyrka   Björna 1795-1901

BJÖRNA 1795 - 1901 Björna socken bildades genom utbrytning ur moderförsamlingen Själevad. En framställan om att bilda en kapellförsamling godkändes den 11/3 1795, då landshövdingen och domkapitlet gav församlingsborna tillstånd att bygga ett kapell samt anställa egen kapellpredikant. Kyrkobokföringen under åren 1795 - 1800 låg under Själevad som kapellförsamling. Från 1800 har församlingen egen kyrkobokföring med dop-, vigsel-och dödböcker. Från 1795 till början av 1800 pågick arbetet med att bygga upp en egen församling med prästgård, kyrka och kyrkogård. Björna kapellföramling ändrades till att bli eget pastorat under Själevad enligt beslut från Kungl. Maj:t den 4/6 1802. Helt självständig församling blev Björna först år 1824 efter ansökan som bifallits 17/11 1811.
De personer som kyrkobokförts inom Björna socken kan ha sina tidigare rötter i Själevad. De uppgifterna kan finnas i CD-skivan Själevad 1681- 1820 med Erik A Nylanders: Familje-register. Befolkningen i Björna har haft en strävsam tillvaro och livnärt sig av i huvudsak jord och skogsbruk. Skogsbolagens verksamhet har satt sina tydliga spår på både gott och ont Från 1890-talet kom en märkbar rörelse inom befolkningen genom stambanans byggnad. Då kom järnvägsarbetarna (rallarna) ensamma och några med sina familjer. De representerade olika yrken och kom från vitt skilda områden ex Blekinge, Småland och andra landskap i sydligare delar av Sverige. Några järnvägsarbetare bildade familjer. De flesta flyttade efter någon tid längre norrut efter stambanan. Flyttning till angränsande socknar har förekommit i stor utsträckning.Under 1880 och -90 talet förekom även emigration till Nordamerika.

Databasen är utarbetad av: Edith Westman

Källor: Björna kyrkoböcker 1795 - 1901
Uno Johansson: Björna församling och dess kyrkor
Uno Johansson: Björna genom tiderna
Erik A Nylander: Familjeregister Själevad 1681- 1785


Pris: 190 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan