CD-skiva:
 Mo 1827-1882

Mo kyrka   Mo 1827-1882

Mo 1827 - 1882 Databasen innehåller Mo församling med sammanlagt 12 byar. Byarnas invånare har redovisats familjevis från 1824-1882. Mo församling tillhörde tidigare Själevads församling fram till 1824. Vi har försökt att dokumentera överkopplingen till andra socknar i området i databasen.
Uppgifterna är hämtade från Husförhörslängder(AI), Födelse-, Dop-, Vigsel- och Dödböcker C E F samt Sveriges Dödbok 1901-2009.
Detta material ska endast ses som en vägledning i din forskning för att snabbare kunna hitta igen eventuella borttappade släktingar och att ORGINALKÄLLAN alltid är den som gäller!
På denna CD har det lagts in ett sökregister i ett textdokument.

Databasen är utarbetad av: Hans Nygren, Lennart Näslund, Andro Stenman, Kent Strandberg, Edith Westman


Pris: 270 kr + frakt


» Tillbaka till cd-listan