Länkar


Medlemmar med hemsidor som vill få dessa införda under 'Medlemmars hemsidor' på länksidan kan maila webmaster. Detta under förutsättning att hemsidorna på något sätt berör släkt-/hembygdsforskning.


Databaser och register:

DIS - Datorn i släktforskningen:

Institutioner:

Nättidningen Rötter:

Forskarföreningar:

Medlemmars hemsidor:

Övrigt:

Danmark:

Finland:

Norge: