Klara

Välkommen på upptäcksfärd bland konstnärer, dagdrivare, tjänstemän och tjänstehjon i Klara runt sekelskiftet! Stadsdelen som kom att bli Stockholms kontoriserade City hade nära 20.000 invånare, men nästan det tiodubbla antalet, 190.000, bodde här någon gång under perioden 1878-1926.

Dessa personer ur alla samhällsklasser har efterlämnat 380.000 personuppgifter i över 1.900 mantalshäften -nedslag i den lilla människans vardag i sin familj, men även nycklar till förståelsen av Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska utveckling för hundra år sedan.

Uppgifterna har registrerats och redigerats på Stockholms Historiska Databas - en enhet i Stockholms stadsarkiv -och ges nu för första gången ut som CD-ROM-skiva. På skivan finns även ett antal illustrerade artiklar och hjälptexter om Rotemanssystemet, registreringsprinciper och sökbarhet.

<<- Tillbaka