Sveriges Befolkning 1890

Sveriges befolkning 1890 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av 1890, nästan 4,8 miljoner människor.
Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden.
Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Skivan är framtagen i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.


<<- Tillbaka