Sidensjö kommunalnämnd och
fattigvårdsstyrelse, protokoll 1861-1885

Det är Centralarkivet, Örnsköldsviks Kommun har tagit fram en CD skiva innehållande drygt 500 skannade sidor (bilder) av protokollen från Sidensjö fattigvårdsstyrelse och kommunalnämnd 1861-1885. Här kan man bland mycket annat hitta uppgifter om utackorderade barn, bostadsfrågor, framställningar om mat och kläder, uppgift om sockengångare, listor på de som erhållit fattigmedel, tillstånd för försäljning av snus och brännvin med mera.


<<- Tillbaka